ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.จรรยา ไชยศักดิ์นเรศ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - เป็นการศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ บรรยายเหตุการณ์ในปัจจุบัน (Present Simple)ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Past Simple Tense) การเปรียบเทียบ (Comparison) การใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คำบุพบท (Preposition) ฝึกการอ่านข้อความทั่วไป ประกาศการเขียนบันทึกสั้น ๆ ศึกษาความหมายของศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็นในงานอาชีพ