ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เจ้าชายแมวเหมียว จอมฟุ่มเฟือย
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นิสัยการประหยัดหรือการออม เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการปลูกฝังและได้รับการสอนตั้งแต่เด็กๆ เจ้าชายแมวเหมียวจองฟุ่มเฟือยเป็นนิทานที่จะช่วยให้หนูน้องทั้งหลายเห็นประโยชน์ของการประหยัด และการออม