ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

วัสดุก่อสร้าง
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน ฯลฯ โดยกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้ การรักษาเนื้อไม้ หิน ทราย ปูนซีเมต์ ปูนขาว อิฐ คอนกรีต เหล็ก และโลหะอื่นๆ พลาสติก วัสดุปูพื้น วัสดุมุงหลังคา ตะปูและนอต ท่อ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ กระจก วัสดุฉนวน และวัสดุกันน้ำกันชื้น สีและน้ำมันรักษาเนื้อไม้ เครื่องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ ชิ้นส่วนสำเร็จรูปของอาคาร เช่น พื้น ค.ส.ล. เสาเข็ม ตอม่อ บ่อพัก โครงหลังคา นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดของตัวอย่างวัสดุก่อสร้างที่จำหน่าย เหมาะสำหรับเป็นคู่มือศึกษาของอาจารย์ สถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้เขียนรายการ ช่างก่อสร้าง นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป