ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างฝันให้เป็นจริง
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ความคิดและความฝันของคนเราเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นที่มาของสิ่งมหัศจรรย์และความสำเร็จ เริ่มต้นจากความคิด ความฝัน จินตนาการ สมอง และจิตใจซึ่งจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการกระทำอย่างต่อเนื่อง   ดังนั้นหากไม่มีต้นทางก็จะไม่มีการทำงานและความสำเร็จใด ๆ เกิดขึ้น ความใฝ่ฝันด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าเป็นพลังที่ไม่รู้จบ เป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ รอวันจะถูกผู้เป็นเจ้าของนำออกมาใช้ เพื่อสร้างภาพฝันในจินตนาการให้เป็นจริง นั่นหมายถึงว่าเมื่อมีความคิด ความฝันก็ต้องมีการลงมือปฏิบัติ เพื่อติดตามความฝันนั้นอย่างไม่ลดละ ที่สำคัญต้องมีหัวใจเชื่อมั่นว่าเราทำได้ เสนอแนวความคิดในการปรับทัศนคติ ความเชื่อ และความศรัทธาในด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต