ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สัจนิรันดร์ของวันอาทิตย์
หมวด : เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวมเรื่องสั้น “รางวัลมติชน” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ประกอบด้วยเรื่องสั้นทั่วไป เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ และกวีนิพนธ์ นับเป็นงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่าจากความมุ่งมั่นของนักเขียนร่วมสมัย