ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

กับดักความสำเร็จ Think Like A Hunter
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ลิม คัมมาร์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คุณจะทำอย่างไรให้สำเร็จ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ต่างหากเพราะถ้าหากขาดความต่อเนื่อง ขาดการเรียนรู้ขาดระเบียบวินัยโดยเฉพาะการเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้วในไม่ช้าสิ่งต่างๆก็จะหมุนกลับมาสู่จุดเดิม