ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฝึกลูกให้เป็นมังกร
หมวด : การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ไขความลับสุดยอดวิธีการฝึกเด็กให้เก่ง ให้ดี ให้มีคุณธรรมตามแนวทางปรัชญาและสุภาษิตจีน ที่ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกว่าได้ผลจริง! "