ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

นิทานโบราณภาคอีสาน เล่ม 2
หมวด : หนังสือเด็ก-นิทาน
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : นับตั้งแต่ท้าวพระยาหลวงกาลเกด เสวยสร้างเมืองกว้างชอบธรรมอยู่สนุกลั่นโยธาพลไพร่ก็มาบ่ทุกข์ยากไร้สังแท้สำราญ อันว่าข้าวสาลีมูลมาก